Verruiming kinderopvangtoeslag 2014

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft toegezegd om in het kader van de aanpassing van de zogenaamde kindregelingen de kinderopvangtoeslag te verruimen. Vanaf 1 januari 2014 worden de toeslagpercentages voor het eerste kind voor ouders met inkomens tussen circa € 50.000 en € 105.000 verhoogd.
Voor ouders met een inkomen vanaf € 105.000 geldt vanaf 1 januari 2014 een vast tarief van 18%. Tot en met 2012 gold voor alle inkomens een toeslag van tenminste 33%. In 2013 is dit voor hogere inkomens afgeschaft.

Dit is wellicht ook interessant voor u...