Premiepercentages sociale verzekeringen 2014

Het maximum premieloon voor de werknemersverzekeringen en de ZVW bedraagt in 2014 € 51.414 (2013: € 50.853) per jaar. Het aantal SV-dagen in 2014 bedraagt 261 (2013: 261).
Voor 2014 zijn de premiepercentages voor de sociale verzekeringen als volgt.

 

2014

2013

AOW

17,90

17,90

Anw

0,60

1,10

AWBZ

12,65

12,65

WAO/WIA basis

4,95

4,65

Werkhervattingskas rekenpremie

1,03

0,54

Awf

2,15

1,70

ZVW

7,50

7,75

UFO

0,78

0,78

Sectorfonds, gem.

2,68

2,76

Kinderopvang

0,50

0,50

Dit is wellicht ook interessant voor u...