Inspecteur mag VAR-loon afgeven op andersluidend verzoek

Wie twijfelt over de aard van zijn arbeidsrelatie kan aan de Belastingdienst vragen om de afgifte van een verklaring arbeidsrelatie (VAR). De Belastingdienst beoordeelt de werkzaamheden en geeft in de VAR zekerheid over de kwalificatie van de arbeidsrelatie.

Op het verzoek om afgifte van een VAR door een tandarts, die zijn beroep uitoefende in de vorm van een BV, merkte de Belastingdienst de werkzaamheden aan als loon uit dienstbetrekking. De rechtbank wijzigde de beschikking VAR-loon in een VAR-dga. Volgens de rechtbank werden de werkzaamheden van de tandarts uitsluitend verricht voor rekening en risico van de BV. In hoger beroep oordeelde het hof dat ten onrechte door de Belastingdienst een beschikking was afgegeven waarin de werkzaamheden werden aangemerkt als loon uit dienstbetrekking. Volgens het hof was dat niet mogelijk omdat de tandarts een verzoek had gedaan om afgifte van een VAR-dga.
De Hoge Raad deelt de opvatting van het hof niet. De Belastingdienst is bij het nemen van een beschikking op een verzoek om een VAR niet beperkt tot aanvaarding of afwijzing van de uitkomst die de aanvrager voorstaat. Dat betekent dat de Belastingdienst in dit geval een VAR-loon had mogen afgeven, ondanks het anders bedoelde verzoek van de tandarts.

Dit is wellicht ook interessant voor u...