Category: Civiel recht

Loonsanctie vernietigd

Een werknemer heeft tijdens ziekte gedurende 104 weken recht op doorbetaling van zijn loon. Is de